(1)
Kardyni-Pelikanová, K. Między słowem oryginału a Lekturą tłumacza. so 2011, 87-98.