(1)
Roszak, J. Strzałki Paula Celana (La Contrescarpe). Od Geopoetyki Do Biografizmu. so 2011, 99-110.