(1)
Gucka, A. Język Serbsko-Chorwacki Jako Immanentny Determinant Jugoslawizmu. so 2011, 165-174.