(1)
Marecki, P. Intermedialny Potencjał Arwa Stanisława Czycza. so 2011, 227-235.