(1)
Wojciechowska, K. Vera Mitrinović, Południe-Północ. Serbsko-Polskie Paralele językowe, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012, Ss. 359. so 2013, 174-176.