(1)
Junkiert, M. Historyzm Wobec starożytności W dziełach J.J. Winckelmanna, W. Von Humboldta I F. Schlegla. Próba Rekonstrukcji I Zarys Polskiej Recepcji. so 2013, 7-25.