(1)
Jocz, L. Miejsce Gwary luzińskiej wśród Gwar Kaszubskich W świetle faktów Fonetycznych I Fonologicznych. so 2016, 61-93.