(1)
Wojdak, P. Czym Jest I dokąd sięga Rodzaj (nie)naturalny?. so 2016, 175-191.