(1)
Walczak, B. Męka Pana Jezusowa. Z Szesnastowiecznego rękopisu Biblioteki Uniwersyteckiej W Warszawie, Wydali Marek Osiewicz, Rafał Wójcik I Wiesław Wydra, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015, Ss. 281. so 2016, 193-194.