Kuryłowicz, B. (2016). Sprawozdanie z konferencji „Socjolekt – idiolekt – idiostyl. Historia i współczesność”. Slavia Occidentalis, (73/1), 225–228. https://doi.org/10.14746/SO.2016.73.22