Dambek, M. (2018). Wielość światów. Kilka refleksji o twórczości lirycznej Pavla Straussa. Slavia Occidentalis, (73/2), 23-32. https://doi.org/10.14746/SO.2016.73.27