Radecka, A. (2018). Pożegnanie z imperium? Użyteczność teorii postkolonialnej w badaniach nad współczesną ukraińską prozą kobiecą. Slavia Occidentalis, (73/2), 133–145. https://doi.org/10.14746/SO.2016.73.35