Sucharski, T. (2018). Chrześcijanie w łagrze (w wybranych dziełach literatury polskiej i rosyjskiej). Slavia Occidentalis, (73/2), 147-162. https://doi.org/10.14746/SO.2016.73.36