Masłej, D. (2018). Funkcjonowanie fragmentów Modlitwy Pańskiej w tekstach poetyckich późnego średniowiecza. Slavia Occidentalis, (74/1), 87–101. https://doi.org/10.14746/so.2017.74.4