Migdał, J. (2018). Osobliwe słownictwo szesnastowiecznych leksykonów (na wybranych przykładach nazw rzemieślników). Slavia Occidentalis, (74/1), 103–109. https://doi.org/10.14746/so.2017.74.5