Piotrowska-Wojaczyk, A. (2018). Nazwy ryb w polszczyźnie regionalnej (na podstawie danych słownikowych). Slavia Occidentalis, (74/1), 111-118. https://doi.org/10.14746/so.2017.74.6