Walczak, B. (2018). Joanna Gorzelana, Swoistość stylistyczno-językowa poezji religijnej okresu oświecenia. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2016, ss. 433. Slavia Occidentalis, (74/1), 174-176. https://doi.org/10.14746/so.2017.74.11