Walczak, B. (2018). Krzysztof Mikulski, Mikołaj Kopernik. Środowisko społeczne, pochodzenie i młodość. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, ss. 449. Slavia Occidentalis, (74/1), 183-185. https://doi.org/10.14746/so.2017.74.14