Derlatka, T. (2018). Z Przewodnika po powieści Słowian Zachodnich (1945-1995). Slavia Occidentalis, (74/2), 161-184. https://doi.org/10.14746/so.2017.74.30