Czyżewski, F. (2019). Lublin i Lubelszczyzna w działalności naukowej i organizacyjnej doktora Mieczysława Buczyńskiego (2 XI 1936 - 25 XII 1992). Slavia Occidentalis, (75/1), 21-28. https://doi.org/10.14746/so.2018.75.2