Kostecka-Sadowa, A. (2019). Wpływy polskie w mowie ludności ukraińskiej województwa lwowskiego na przykładzie słownictwa. Slavia Occidentalis, (75/1), 73-82. https://doi.org/10.14746/so.2018.75.5