VOLEKOVÁ , K. . (2019). Znaménko rozlišovací a zdůrazňovací ve staročeských rukopisech. Slavia Occidentalis, (75/1), 133–141. https://doi.org/10.14746/so.2018.75.13