ŻURASZEK-RYŚ, I. (1). POLSKIE HODONIMY UPAMIĘTNIAJĄCE I WOJNĘ ŚWIATOWĄ. Slavia Occidentalis, (75/1), 165-176. https://doi.org/10.14746/so.2018.75.12