PIHAN-KIJASOWA, A., & MOTYL, A. (1). GŁÓWNE PROBLEMY NORMALIZACJI POLSZCZYZNY XVII WIEKU. Slavia Occidentalis, (75/1), 215-236. https://doi.org/10.14746/so.2018.75.17