SZAGUN, D. (1). PROFESOR JERZY BRZEZIŃSKI (1934–2017). Slavia Occidentalis, (75/1), 277-279. https://doi.org/10.14746/so.2018.75.28