RYDZ, A. (2020). POZNAŃ WALDEMARA ŻYSZKIEWICZA. Slavia Occidentalis, (75/2), 7–22. https://doi.org/10.14746/so.2018.75.2.1