WOŹNIAK-WRZESIŃSKA, E. (1). HISTORYCY JĘZYKA WOBEC TERMINÓW – TERMINY WOBEC HISTORYKÓW JĘZYKA. GLOSA DO DYSKUSJI. Slavia Occidentalis, (75/1), 151-163. https://doi.org/10.14746/so.2018.75.11