Walczak, B. (1). JUBILEUSZ 90-LECIA URODZIN PROFESORA JANUSZA SIATKOWSKIEGO. Slavia Occidentalis, (76/1), 7-9. https://doi.org/10.14746/so.2019.76.0