KOSTECKA-SADOWA, A. (1). ROLA PRZYSŁÓWKÓW WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH W ŚWIADOMOŚCI UŻYTKOWNIKÓW GWAR POLSKICH W OBWODZIE LWOWSKIM W PRZEKROJU POKOLENIOWYM. Slavia Occidentalis, (76/1), 69-82. https://doi.org/10.14746/so.2019.76.4