MICHALSKA-GÓRECKA, P. (1). KSZTAŁTOWANIE SIĘ POJĘĆ „DIALEKTYZM” I „REGIONALIZM” W DEFINICJACH ENCYKLOPEDYCZNYCH I SŁOWNIKOWYCH. Slavia Occidentalis, (76/1), 93-104. https://doi.org/10.14746/so.2019.76.6