LEŃCZUK, M., & WYDRA, W. (2020). FRAGMENT KALENDARZA W JĘZYKU POLSKIM Z XIV/XV WIEKU ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI JAGIELLOŃSKIEJ W KRAKOWIE. Slavia Occidentalis, (77/1), 81-91. https://doi.org/10.14746/so.2020.77.5