ZIÓŁKOWSKA, O. (2020). SEPTEM VERBA A CHRISTO W STAROPOLSKICH APOKRYFACH NOWOTESTAMENTALNYCH W PERSPEKTYWIE ŹRÓDŁOZNAWCZEJ I LINGWISTYCZNEJ. CZĘŚĆ DRUGA: JĘZYKOWE UKSZTAŁTOWANIE. Slavia Occidentalis, (77/1), 159-170. https://doi.org/10.14746/so.2020.77.12