Jeszke, J. (2022). Problem zaniku niemieckich leksemów na obszarze kaszubszczyzny środkowej. Slavia Occidentalis, (78/1-79/1), 85–89. https://doi.org/10.14746/so.2021/2022.78-79.7