Graf, M., & Łapa, R. (2023). Ogólnopolska konferencja naukowa Języki prawa – prawa języka, Poznań, 21-22 października 2022 roku . Slavia Occidentalis, (80/1), 177–181. https://doi.org/10.14746/so.2023.80.18