Breza, E. (2012). Nazwy zakonów i zgromadzeń zakonnych męskich. Slavia Occidentalis, (69), 45–80. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/6637