Bura, R. (2012). Łužiski serbski słownik K. B. Pfula jako słownik „odrodzeniowy”. Slavia Occidentalis, (69), 69-89. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/6638