Labocha, J. (2012). Pragmatyczne mechanizmy składni języka mówionego. Slavia Occidentalis, (69), 139–145. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/6646