Lipowski, J. (2012). Paralele w semikomunikacji użytkowników języków północnogermańskich i zachodniosłowiańskich. Slavia Occidentalis, (69), 147-156. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/6647