Mańczak, W. (2012). Nieregularny rozwój fonetyczny spowodowany frekwencją zachodzi w tekstach w ponad 60% wyrazów. Slavia Occidentalis, (69), 179-184. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/6651