Długosz, N. (2012). Słowotwórstwo polskich i bułgarskich deminutywów rzeczownikowych, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009, ss. 264. Slavia Occidentalis, (69), 219-221. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/6663