Rutkiewicz-Hanczewska, M. (2014). Specyfika nazewnictwa Pojezierza Wałeckiego jako konsekwencja dziejów terenu. Slavia Occidentalis, (71/1), 145–151. https://doi.org/10.14746/so.2014.71.09