Wiatrowski, P. (2014). Magdalena Czachorowska, Wojna i wojskowość w „Faraonie” Bolesława Prusa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2014, ss. 144. Slavia Occidentalis, (71/1), 199–202. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/6721