Krasuski, K. (2014). Pavol Winczer (1935–2014) – ceniony słowacki komparatysta. Slavia Occidentalis, (71/1), 209–212. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/6723