Jocz, L. (2015). System samogłoskowy współczesnej kaszubszczyzny północno-zachodniej. Slavia Occidentalis, (72/1), 39–63. https://doi.org/10.14746/so.2015.72.03