Kostecka -Sadowa, A. (2015). Zapożyczenia tureckie w gwarach polskich. Slavia Occidentalis, (72/1), 73–104. https://doi.org/10.14746/so.2015.72.05