Lisowski, T. (2015). Delimitacyjno-semantyczne wykładniki graficzne renesansowej krytyki tekstu w Nowym Testamencie (1551, 1552) w przekładzie Stanisława Murzynowskiego. Slavia Occidentalis, (72/1), 111–120. https://doi.org/10.14746/so.2015.72.07