Łuczyński, M. (2015). Prapolski etnonim Glopeani (głos w dyskusji ). Slavia Occidentalis, (72/1), 121-124. https://doi.org/10.14746/so.2015.72.08