Osiewicz, M. (2015). Oboczność ir || er (≤*ir, yr) w Księgach o gospodarstwie (Kraków 1549, Helena Unglerowi). Slavia Occidentalis, (72/1), 159–176. https://doi.org/10.14746/so.2015.72.12