Piotrowicz, A., & Witaszek-Samborska, M. (2015). Jak poznaniacy oceniają obecność germanizmów w swojej gwarze?. Slavia Occidentalis, (72/1), 189-195. https://doi.org/10.14746/so.2015.72.14