Zelenka, M. (2014). Roman Jakobson a počátky pražského lingvistického kroužku (ke kořenům strukturální estetiky). Slavia Occidentalis, (71/2), 7–33. https://doi.org/10.14746/so.2014.71.01